Skip to content

Trường học ở chân trời 2020

Tháng Chín 6, 2012

Điểm sách : Trường học ở chân trời 2020

Xin xem  ở  đây:

http://vanhoanghean.vn/van-hoa-va-doi-song/van-hoa-hoc-duong/5249-truong-hoc-o-chan-troi-2020.html

Bài này cũng đã được đăng trên Văn Hóa Nghệ An, phiên bản giấy, số 232 phát hành  ngày 10.11.2012

Nguyễn Huỳnh Mai – Liège, Bỉ

Cập nhật:

Hiện (2015, ba năm sau) đường dẫn VHNA hết hiệu lực, xin vui lòng đọc  bài này ở đây:

https://huynhmai.org/2015/04/11/truong-hoc-o-chan-troi-2020-2/

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.