Bỏ qua nội dung

Tiếp cận dịch vụ sức khỏe và dân Hà nội

Tháng Chín 26, 2012

Dân nhập cư ở Hà nội gặp nhiều khó khăn trong việc săn sóc sức khỏe

Tác giả : Johannes Loh, chuyên viên nghiên cứu làm việc tại Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Bài đăng ngày 26.09.2012 trên Asian Trends Monitoring – hiện, ba năm sau, đường dẫn này không còn dùng được nữa –

http://www.asiantrendsmonitoring.com/2012/09/26/rural-urban-migrants-health-hanoi/

Nhưng  toàn thể các kết quả của khảo sát về người nghèo ở Hà nội có thể đọc được ở đây

http://issuu.com/nuslkyschool/docs/atm_18/1?e=2655212/2629003

(chuyển ngữ bởi Nguyễn Huỳnh Mai )

Sự nghèo khó ở thành thị là một khuynh hướng đang lên ở châu Á. Hàng triệu dân di cư từ nông thôn ra thành thị, rời môi trường sinh sống truyền thống của họ để tìm kiếm vận  mới ở  thành phố. Việt Nam là một ví dụ tốt về xu hướng toàn cầu vì là một số nước có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Hiện Việt Nam  đã có 755 khu đô thị và thành phố, nơi có khoảng 30 triệu người sinh sống. Ước tính dự đoán rằng đến năm 2020, dân các thành phố của Việt Nam sẽ hơn 46 triệu người.

Đội ngũ Giám sát các xu hướng châu Á đã tiến hành một cuộc khảo sát trong số những người nghèo của Hà Nội từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5. Chúng tôi thu thập tổng cộng  351 câu trả lời từ bốn khu vực lân cận khác nhau với sự giúp đỡ của 12 người đi phỏng vấn tại chỗ của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới tại Hà Nội.

Cuộc khảo sát đặt trên mười loại khó khăn, mỗi loại được đánh giá trên thang điểm 5 hạng, từ ”dễ dàng” đến “không thể / không thể làm” *.

Trả lời cho bốn trong mười câu hỏi, hơn 40% số người được hỏi nói là “rất khó khăn” hoặc “không thể làm”.

Câu hỏi về Tiếp cận các phương pháp điều trị y tế hiện đại đứng đầu, trong số bốn câu hỏi này, với hơn 50% số người được hỏi đánh giá nó như là rất khó khăn hoặc không thể truy cập các phương pháp điều trị y tế.

Trong số tới của Asian Trends Monitoring, tuần sau, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về những thách thức phải đối mặt của người nghèo ở đô thị Hà Nội.

Bài viết này tập trung vào sự khác biệt giữa người nhập cư từ nông thôn ra thành thị và dân sống tại Hà Nội từ hơn 10 năm.

Sau khi xem xét các câu trả lời từ cả hai nhóm, ta có thể thấy một xu hướng rõ ràng : người nhập cư báo cáo những khó khăn cao hơn trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị y tế so với dân sống ở Hà nội từ hơn 10 năm. Gần hai phần ba (58%) người nhập cư trả lời ‘rất khó khăn ‘hoặc ‘không thể’ so với chỉ có 44% trong số nhóm kia. Áp dụng với thống kê học, đây là một sự khác biệt đáng kể, đúng tới mức 95%.

Chúng tôi cũng yêu cầu các đối tượng khảo sát cho biết nơi nào họ thường tìm đến để điều trị khi bị bệnh và điểm kết quả cho một số lý do tiềm năng tại sao những người nhập cư tìm gặp khó khăn hơn để được tiếp cận phương pháp điều trị y tế.
Cả hai nhóm (dân nhập cư và dân đã sống lâu ở Hà nội) đều chọn bệnh viện như phương thức thường xuyên nhất để chăm sóc sức khỏe. Tiếp theo là các hiệu thuốc tư nhân và tự điều trị.

Các chi tiết cho biết nhiều điều lạ:

Đối với người ở Hà nội từ hơn 10 năm,

. các bệnh viện là sự lựa chọn chính cho 64% số người được hỏi,

. các hiệu thuốc tư nhân 15%

. và tự điều trị 6% .

Đối với dân nhập cư, các số này là 42% (bệnh viện), 31% (hiệu thuốc tư nhân) và 12% (tự xử lý).

Như thế, người nhập cư trong nghiên cứu này dùng các hiệu thuốc tư nhân và tự điều trị nhiều gấp đôi so với người dân Hà Nội.

Thu nhập thấp có thể là một giải thích : vì thu nhập thấp, người nhập cư phải tự điều trị bệnh.

Tuy nhiên, người dân nghèo có đủ điều kiện sẽ được chăm sóc sức khỏe miễn phí nếu thu nhập của họ thấp để được vào danh sách nghèo (thu nhập thấp hơn 32 USD / tháng). Trong khi đó, người nhập cư thường không hội đủ tất cả các điều kiện : họ vẫn còn đăng ký chính thức ở làng của họ chứ không ở Hà nội.

Những kết quả này minh họa rằng :

1. Hà nội là một đô thị có khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận điều trị y tế (cho hơn 40% dân tình của cả hai nhóm người – dân nhập cư và dân Hà nội – )

2. Người mới nhập cư có vẻ khó tiếp cận các dịch vụ săn sóc sức khỏe hơn so với những người dân đã sống ở Hà Nội ít nhất là 10 năm.

.

Lời bàn của người dịch :

. Đây là một trong những nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh về xã hội học về y khoa, hiện còn hiếm hoi ở nước ta.

. Kết quả không nhiều, chúng lại là những kết quả mà ta đã có cảm tưởng là hiển nhiên, đã biết rồi, không có gì mới lạ. Thế nhưng, ít nhất là nghiên cứu đã cho ta những con số, xác định sự cách biệt, giữa dân nhập cư và dân đã sống ở Hà nội từ hơn 10 năm, trong việc tiếp cận các dịch vụ chữa bệnh.

. Tôi không có chi tiết về các câu hỏi hay phương pháp phỏng vấn thực tiển nên không thể  nhận định giá trị của nghiên cứu, chỉ biết đặt tín cậy trên sự nghiêm chỉnh của tác giả

. Về mặt quản lý  y tế, việc dân chúng dùng  bệnh viện như  phương thức đầu tiên để chữa bệnh là không bình thường vì vai trò chính của bệnh viện là khẩn cứu và các chuyên khoa cao.

———————

Dễ dàng, khá dễ dàng, với vài khó khăn, rất khó khăn, không thể,

đây là phương pháp điều tra về cách nhận định, với bậc thang 5 hạng, thường dùng trong các nghiên cứu xã hội học (lời chú của người dịch)

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.