Bỏ qua nội dung

«Thay đổi thành phố, xây dựng cơ hội»

Tháng Mười 4, 2012

«Thay đổi thành phố, xây dựng cơ hội». Ngày Liên Hiệp Quốc về nhà ở có ý nghĩa gì  Hà Nội ?

Tác giả : Johannes Loh, chuyên viên nghiên cứu làm việc tại Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Bài đăng ngày 03.10.2012 trên

http://www.asiantrendsmonitoring.com/2012/10/03/changing-cities-building-opportunities-world-habitat-day-hanoi/

 

.

Ông Ban Ki Moon nhân ngày Liên Hiệp Quốc về nhà ở vừa qua, nhấn mạnh rằng ” Chúng tôi muốn:

. thành phố là nơi mà tất cả mọi người có nơi trú ẩn đầy đủ, nước, vệ sinh môi trường, sức khỏe và các dịch vụ cơ bản khác;

.  thành phố với nền giáo dục tốt và triển vọng nghề nghiệp;

.  thành phố với tòa nhà hiệu quả năng lượng và hệ thống giao thông công cộng;

.  thành phố là nơi mà tất cả cảm thấy họ an bình và hòa hợp».

.

Tại đô thị Hà Nội, gần 44% người nhập cư nghèo cho biết rằng rất khó tìm việc làm trong thành phố.

Nền kinh tế không chính thức cung cấp nhiều hoạt động kinh tế khác nhau để họ tham gia vào. Tuy nhiên, chỉ có một tỷ lệ nhỏ của doanh nghiệp «vi mô» đó cho họ lợi nhuận, đủ để thoát khỏi đói nghèo.

Tiếp cận với giáo dục tốt hơn sẽ ít nhất là cung cấp những kiến thức cơ bản (văn bản, kế toán, lập kế hoạch đơn giản) để tồn tại trong sự cạnh tranh khốc liệt ở đô thị.

Trình độ học vấn tác động lớn trên người trả lời và là yếu tố gần như quyết định sự cảm nhận của họ về khó khăn sinh tồn.

Trong số người không được đi học, tỉ lệ gặp rất nhiều khó khăn mưu sinh là 85,28%.

Nếu đã học xong Tiểu học, con số này còn 78,23% và tiếp tục giảm đến 63,28% khi đã xong lớp 12.

Tỉ số gặp nhiều khó khăn nơi những người có trình độ Đại học còn 57,83% .

Về phương diện thống kê các khác biệt này có ý nghĩa.

.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những kết quả khác và bình luận về các con số, sau này.

Nguyễn Huỳnh Mai (lược dịch )

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: