Bỏ qua nội dung

Đánh giá lãnh đạo Hà nội dưới góc nhìn của một nhà xã hội học

Tháng Một 8, 2013

Hôm nay, qua bài dưới đây :

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/khong-lanh-dao-ha-noi-nao-bi-danh-gia-yeu-kem/

(cập nhật: Năm năm sau, hiện,  2017, đường dẫn này hết hiệu lực)

ta được biết là không một lãnh đạo Hà nội nào bị đánh giá yếu kém.

Thật vậy, bài báo ghi rõ :

Qua việc công bố kết quả, mỗi cán bộ lãnh đạo đều có thể tự mình đưa ra được nhận xét đánh giá bởi chức danh nào nào cũng nhận được cả 3 mức đánh giá (tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp).

Một sự kiện đáng mừng, có thể gọi là một thành tích nữa vì nó thể hiện kết quả của một quá trình dân chủ đánh giá cán bộ.

Ông Bí thư Hà nội kết luận :

“Không có đồng chí nào được 100% xuất sắc, nhưng cũng không có đồng chí nào cả năm nỗ lực làm việc trách nhiệm mà bị đánh giá là quá yếu kém. Đại thể kết quả vừa rồi cũng đánh giá được thực tế”

.

Xin  phép được đưa ra 2 nhận xét :

1. Để có thể đánh giá rõ ràng hơn, để mỗi cán bộ có một bảng điểm rõ ràng, ban công tác đánh giá đã có thể cho, chẳng hạn :

      • tín nhiệm cao: 3 điểm

      • tín nhiệm:        2 điểm

      • tín nhiệm thấp: 1 điểm

rồi cuối cùng cộng hết số điểm của tất cả các phiếu chấm điểm của mỗi cán bộ. Một phương thức dễ làm, lại cho một kết quả sáng tỏ, tường minh hơn.

2. Chính xác thực tế ? Ở đây, bảng hỏi đánh giá có lẽ đã vướng phải một yếu kém kỷ thuật nên kết quả, khoa học mà nói, có thể đã không phản ảnh được thực tế.

Thật vậy, trong bảng đánh giá, bậc thang đánh giá chỉ cho phép người đánh giá suy nghĩ về tín nhiệm – thấp hay cao nhưng phải tín nhiệm thôi –  Trong nghề xã hội học, chúng tôi gọi đó là một câu hỏi «gợi ý» (question induite). Câu hỏi như thế loại trừ hết khả năng cho phép trả lời không tín nhiệm. .Người đặt câu hỏi như thế có thể là người dốt hay là người có chủ ý tránh sự thật.

Đây là một trường hợp có thể đề nghị với giới thẩm quyền trong nước việc sử dụng một thang hỏi ý kiến hoàn chỉnh hơn. Thí dụ như hỏi :

Bạn nghĩ thế nào về công tác lảnh đạo của x ?

             a. hoàn toàn không tín nhiệm được

             b. có thể tín nhiệm được

             c. tín nhiệm được chứ

             d. tín nhiệm cao

             e. hoàn toàn tín nhiệm

             f. không có ý kiến

Hoặc, một cách gián tiếp hơn, có thể đặt một câu hỏi khẳng định

Bạn nghĩ thế nào về câu dưới đây :

Trong quá trình thực hiện, công tác của x , cán bộ  này đã đạt được sự tín nhiệm của toàn dân ?

               a. hoàn toàn không đồng ý

               b. có một phần đồng ý

               c. đồng ý

               d. rất đồng ý

               e. hoàn toàn đồng ý

               f. không có ý kiến

Phương thức thứ ba, cho một mệnh đề ngược lại

Bạn nghĩ thế nào về câu dưới đây :

Trong quá trình thực hiện, công tác của  x , cán bộ  này không đạt được sự tín nhiệm của toàn dân ?

               a. hoàn toàn không đồng ý

               b. có một phần đồng ý

               c. đồng ý

               d. rất đồng ý

               e. hoàn toàn đồng ý

               f. không có ý kiến

Dân gian ta nói «Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người». Muốn «đo» sự tín nhiệm của người dân, những phương pháp xã hội học có thể giúp ta vài công cụ cần thiết.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Xin vui lòng để ý đến những chữ «có lẽ, có thể» mà tôi dùng trong bài : không có mặt trên hiện trường, không được tiếp cận trực tiếp bảng hỏi của Hà nội, tôi không khẳng định, chỉ thận trọng đưa vài ý kiến.

Đã đóng bình luận.