Bỏ qua nội dung

Khó chống tham nhũng ?

Tháng Một 21, 2013

Ta vẫn nói :

«Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi

Mà khó vì lòng người ngại núi e sông»

Ở nhiều nước, sở thuế vụ có thể dựa trên mực sống cá nhân – mua xe, mua nhà, đi nghỉ hè ở khách sạn sang trọng, … để đánh thuế nếu cá nhân ấy không đưa được bằng cớ là các chi tiêu này đã được mạnh thường quân nào đó giúp đở.

Bên ta, lương công chức không đủ sống, thế mà một số vẫn nhà cao cửa rộng, gửi con đi du học, …

Đồng thời, chính phủ bắt buộc phải khai những tài khoản mà công dân của nước họ gửi ở các ngân hàng nước ngoài…

Ai đó, mà tôi quên tên, có nói : «Đại đa số các bài toán nào cũng có lời giải đáp. Nếu không thì nên xem lại khả năng của nhà khoa học».

Việt Nam hạng 123 trên 174 theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) về độ tham nhũng của các nước trên thế giới. Nếu ta

bằng lòng với thứ hạng ấy thì thôi vậy.

Bài  này đã lên trang Văn Hóa Nghệ An :

http://vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=4951:kh%C3%B3-ch%E1%BB%91ng-tham-nh%C5%A9ng

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.