Bỏ qua nội dung

Nghiên cứu về người nghèo ở Hà nội

Tháng Hai 4, 2013

Tác giả : Johannes Loh và đồng sự

Phiên bản chính xin đọc ở đây :

http://www.asiantrendsmonitoring.com/2012/10/12/bulletin-18/

(cập nhật ngày 22.09.2014: hiện liên kết này không còn dùng được – còn lại link này :

http://thediplomat.com/2012/10/hanoi-urban-poors-everyday-struggle/)

Người dịch và giới thiệu : Nguyễn Huỳnh Mai

Bản in trên giấy : Văn Hóa Nghệ An số  236  phát hành ngày   10.01.2013

Bản trên mạng, xin đọc theo liên kết dưới đây :

http://vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=4944:nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-v%E1%BB%81-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ngh%C3%A8o-%E1%BB%9F-h%C3%A0-n%E1%BB%99i

hay :

https://huynhmai.org/2012/12/30/nghien-cuu-ve-nguoi-ngheo-o-ha-noi-phan-ii-ket-qua-2/

 

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.