Bỏ qua nội dung
Tags

Hoa đẹp cho một ngày mới

Tháng Tư 24, 2013
Tên của hoa này là Medinilla Magnifica, có vẻ là hoa rừng nhiệt đới ...

Tên của hoa này là Medinilla Magnifica, có vẻ là hoa rừng nhiệt đới …(ảnh : M. Poirrier)

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.