Bỏ qua nội dung

Jean Therer và quyền của người đi học

Tháng Năm 13, 2013

Một bài cũ,  đã lên trang Văn Hóa Nghệ An, số 245 phát hành ngày 25.05.2013

(mục lục của số này ở đây:

http://vanhoanghean.com.vn/muc-luc2/muc-luc-so-245-25-5-2013 )

xin chép lại để ‘hầu’ bạn đọc.

.

Jean Therer (cựu giáo sư Đại học Liège – Bỉ) là một nhà giáo, một nhà tâm lý-giáo dục học, khiêm tốn, suốt đời tận tụy bảo vệ quyền của học trò và bảo vệ các phương thức đánh giá để tiến bộ (évaluer pour évoluer) chứ không phải đánh giá để chế tài (évaluer pour sanctionner).

Như một loại tuyên ngôn nhân quyền, năm 1993, ông cho ra đời Tuyên ngôn quyền của người đi học (Déclaration des droits de l’apprenant)

Ngắn gọn, ông chủ trương rằng

  • Ai cũng có quyền tự do đi học trong đó có quyền được có thời gian giải trí, được tiếp cận thông tin, được đào tạo cơ sở và được đào tạo suốt đời

  • Mỗi người có quyền học một cách thích thú và sảng khoái
  • Mỗi người có quyền chọn cách tiếp cận một vấn đề và cách giải quyết khó khăn – tức là trường học phải tôn trọng cách học của từng cá nhân
  • Mỗi người có quyền học với tốc độ của mình và được quyền đi chậm hay đi nhanh trong lúc học
  • Mỗi người có quyền học tùy theo kinh nghiệm cá nhân và tùy theo sinh hoạt nghề nghiệp của mình
  • Mỗi người có quyền được giúp đở trong việc học bằng những phương pháp sư phạm thích hợp cho mình
  • Mỗi người có quyền, trong lúc học, làm sai hay thất bại một thí nghiệm ứng dụng
  • Mỗi người có quyền phát biểu bộc lộ phản ứng và tình cảm của mình trong quá trình học tập, được quyền không thích học và nói lên điều đó
  • Mỗi người có quyền biết trước những tiêu chỉ mà người đi dạy dùng để đánh giá, và đồng thời có quyền tự đánh giá
  • Mỗi người có quyền phát huy khả năng của mình để tiến bộ tùy theo sở thích và tùy theo bậc thang giá trị của mình, trong sự tôn trọng các giá trị của người khác

Jean THERER – Université de Liège – L.E.M. – 1er mai 1993
in
Education-Formation, numéro spécial “Confluences”, n°232, sept-dec 1993, pp. 83-85

Quyền được đi học, tự do cá nhân, học với thích thú, học theo khả năng, vận tốc của mình, không bị khen hay phạt, có quyền làm sai, tự đánh giá, phát biểu tình cảm và phản ứng cá nhân trong lúc học, tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác.

Mới xem thì có vẻ rất lí thuyết nhưng Jean Therer (và trường phái của ông trong đó có tác giả những dòng này) đã ứng dụng những «nguyên lý» căn bản trên ở các cấp dạy khác nhau – từ tiểu, trung và đại học cho đến những khóa tu nghiệp cho cho các cán bộ công tư chức cao cấp – một cách thiết thực từ hai mươi năm nay.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: