Bỏ qua nội dung

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tháng Sáu 17, 2013
Có ai đọc những điều này chưa ?

Có ai đọc những điều này chưa ? (ảnh M. Poirrier )

Ðiều 1 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền :

Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.

.

Chỉ mới có điều thứ nhất thôi đã làm cho tôi suy tư suốt ngày…

Hôm sau tôi sẽ đọc tiếp !

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: