Bỏ qua nội dung

Dạy và học văn ?

Tháng Sáu 25, 2013

 

Dạy mẫu, học mẫu và đề thi mở là tựu trung ý chính của bài này, thấy trên mạng hôm nay :

http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2013/6/321808/

Nhiều học sinh, và cả phụ huynh nữa, mất điểm tựa, khi đề thi vượt ra ngoài khuôn khổ đã dạy và đã học ở trường.

Dạy mẫu, học mẫu và trả bài theo mẫu … Chả trách nào các nhà tuyển dụng nhân viên trong nước than rằng sinh viên mới ra trường không đủ kỹ năng. Vì có ai dạy các em sáng tạo đâu. Có ai dạy các em giải quyết vấn đề đâu.

Sinh viên mới ra trường bên này không có kinh nghiệm, nhưng có một số kỹ năng.

Thiếu kinh nghiệm là đã chật vật khó kiếm việc làm rồi. Không có kỹ năng nữa thì chỉ có nước là thất nghiệp thôi.

Tôi lại vừa viết cho một cô bạn trẻ rằng trường học «phải» là nơi ươm trồng cho trăm hoa đua nở chứ không phải là nơi để tỉa cây thành bonsai, hay để rèn lính chì, một trăm chú giống nhau như hệt cùng khuôn.

Ở nước nào đó, chương trình văn chỉ cho trò những kiến thức về ngôn ngữ, về văn chương nghệ thuật và về con người để trò có thể biết đọc, biết viết, biết nói và biết nghe một cách … có học.

Bao giờ ta mới hết lều chỏng đi thi  ?  Học từ chương và thi để …  trả chữ cho thánh hiền ? Bao giờ ta mới trọng tính sáng tạo ? Và bao giờ ta mới chú ý đến tâm lý của trẻ trong công tác giáo dục ?

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: