Bỏ qua nội dung

Phân loại giàu – nghèo

Tháng Bảy 18, 2013

Theo giáo sư Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo :

Phải xây dựng một số ít các trường công lập chất lượng cao chỉ dành cho một số hạn chế học sinh là điều bất đắc dĩ và tạm thời trong giai đoạn trước mắt, chấp nhận sự thiếu công bằng xã hội ở mức độ nhất định.

Sẽ có tình trạng là với mức học phí cao quá  thì chỉ có con nhà có tiền và học khá mới học nổi. Đó là điều các các nhà giáo dục cũng như xã hội không mong muốn mà đành phải chấp nhận.

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/201307/gstran-hong-quan-phai-dau-xot-chap-nhan-phan-loai-giau-ngheo-2350490/

.

Mà đành phải chấp nhận ?

Xin đưa ra ít nhất là ba bốn cơ sở để phản biện không chấp nhận :

1. Điều 1, 2 và điều 7 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền nói về bình đẳng giữa tất cả mọi người không phân biệt chũng tộc, nguồn gốc hay tài sản …

2. Theo Công ước quyền của trẻ em,  1989 (Việt Nam đã ký Công ước này)

Quyền được phát triển trong đó có quyền được đi học (điều 28 và 29) phải theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Tại các nước theo chủ nghía tư bản, dựa theo các văn kiện này, người ta hô hào chống đối và cố gắng loại bỏ bất bình đẳng ở trường học.

3. Tới bây giờ đại đa số các nước trên thế giới đều quan niệm rằng giáo dục không là một ngành sản xuất mà là một dịch vụ phúc lợi.

Giáo dục nước ta nằm trong ưu tiên nào trong chính sách ?

4. Tối ưu hóa các ràng buộc là trách nhiệm của nhà quản lý. Nếu không, nhất cử nhất động, không có tiền thì «xã hội hóa», thiếu phí sinh hoạt thì «thị trường hóa» hay sao ? Trẻ cũng được đồng hóa với một “sản phẩm” ?

Bằng cớ đây, giáo sư Trần Hồng Quân nói trong cùng bài báo :

Để đảm bảo được giáo dục có chất lượng thì bắt buộc phải có nguồn chi tối thiểu đủ để nuôi sống nó. Cũng giống như sản xuất nếu chi phí quá thấp hơn chi phi cần thiết tối thiểu thì chỉ có thể sản xuất được hàng giả chứ không thể sản xuất được hàng thật.

A, hóa ra trẻ học ở các trường có chất lượng sẽ là “hàng thật” còn các học sinh khác sẽ thành “toàn hàng giả”

… Tội nghiệp cho các em này thật !

Nguyễn Huỳnh Mai

.

1.Hôm nay, 21.07.2013, gs Chu Hảo phát biểu :

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/201307/gs-chu-haotruong-cong-chat-luong-cao-hong-tu-diem-xuat-phat-2350909/

Cảm ơn gs Chu Hảo

.

2. Phân loại giàu-nghèo là một đề tài quan trọng trong  xá hội học. Mills, Warner, Sorokin cũng như Bourdieu, Delruelle, … đều có nghiên cứu về bất bình đẳng.

Đã đóng bình luận.