Bỏ qua nội dung

Ngành Y – Vì đâu nên nỗi ?

Tháng Chín 10, 2013

(Une petite analyse de la situation vietnamienne au niveau médical : critique de la formation et du pouvoir des médicaux)

Tôi vốn là thành viên của hai hợp tác về đào tạo Y khoa với bên nhà. Cũng có dịp đón và theo dỏi một số bác sĩ sang Bỉ thực tập, học thêm hay soạn luận án Tiến sĩ. Người thân, bạn bè và cả con gái tôi, cũng kể cho tôi nghe kinh nghiệm của họ về những lần làm việc ở Việt Nam.

Chuyện vui cũng có. Đơn lẻ về một số kỹ thuật tiên tiến, ta không thua ai trong lĩnh vực Y khoa. Nhưng quản lý chăm sóc sức khỏe cho dân tình có lẽ ta cần nhiều cố gắng…

 

Xin mời đọc tiếp bài này ở đây:

http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dien-dan38/nganh-y-%E2%80%93-vi-dau-nen-noi

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.