Bỏ qua nội dung

La terre et des hommes – Đất và người

Tháng Mười Hai 8, 2013
Nang tinh nguoi ...

Deux trois générations Với bà và cậu tôi – nặng tình gia tộc …  (photo:  J.E  Poirrier)

 

Nơi chôn nhau cắt rốn có một giá trị đặc biệt với người Việt, Đó cũng là nơi nhà cửa dòng họ, của thời thơ ấu, của những  xã hội hóa đầu tiên…

Bà tôi đẹp dưới ánh mắt của tôi. Trong đầu tôi chứa đầy kỷ niệm của những năm tôi sống cùng với Bà. Lúc Bà gọi vào nhà cho cháu trái mảng cầu hay cái bánh bich quy. Lúc tôi lẻo đẻo theo bà gánh quà đem vào xóm tặng những người kém may mắn hơn mình để giúp họ đón Tết.

Bây giờ con về đây,  nhưng Bà đã giao Mợ Út trách nhiệm lo tặng quà cho hàng xóm.

Bây giờ Bà ở đó. Ánh mắt có phần xa xôi diệu vợi. Bà nhìn con  và cố moi trong trí nhớ xem con thứ mấy và con làm nghề gì. Nhưng không hề gì Bà ạ. Con có thể nói một mình, kể Bà nghe trăm ngàn  chuyện cũ trong đó có Bà …

Les générations, dans une structure de famille nucléaire ne  suggèrent  pas beaucoup de réaction. Sauf une peut être : l’autonomie de chacun.

Dans une structure de famille souche ou de famille étendue,  les relations entre générations revêtent de multiple aspects : la piété, les obligations et les devoirs de chacun mais aussi l’amour familal. L’identité de clan est très forte même si parfois des conflits de générations existent, manifestes ou latents.

Nguyen Huynh Mai

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: