Bỏ qua nội dung

Conférence sur l’Asie du Sud Est

Tháng Mười Hai 11, 2013

A la demande des auditeurs, voici les dias de la conférence donnée le 07.10.13 dernier à l’Université de Liège

Conference_07_10_2013

Nguyen Huynh Mai

Vì files quá nặng nên tôi đã xóa các diapositives này. Nhưng một phiên bản tiếng Việt của bài thuyết trình này có thể đọc được ở đây :

https://huynhmai.org/2013/11/21/hoi-nhap-toan-cau-va-ban-sac-dan-toc/

Đã đóng bình luận.