Skip to content

Làm sao đi đến bình đẳng xã hội ?

Tháng Một 26, 2014

Comment aller vers l’égalité sociale ?

 

Đó là một câu hỏi khó trả lời. Nhất là khó đi đến bình đẳng tuyệt đối. Nhưng đó là một vấn đề tối quan trọng trên bình diện nhân bản.

Ở Âu châu để xóa phần nào bất bình đẳng xã hội, các nước có những đường hướng khác nhau , nhưng tựu chung họ dùng hai phương thức:

. phúc lợi xã hội bảo đảm mức sống tối thiểu cho tất cả mọi người, kể cả người nhập cư : phụ cấp gia đình, lương thất nghiệp, lương hưu, bảo hiểm sức khỏe hay dịch vụ sức khỏe miễn phí và bảo đảm lợi tức tối thiểu cho tất cả mọi người. Cụ thể, ở Bỉ, mức lợi tức tối thiểu này hiện khoảng 900 euro/người/tháng.

. hệ thống thuế. Lợi tức càng cao càng đóng thuế nặng. Cũng ở Bỉ, lợi tức dưới 7000€/năm được miễn thuế. Tiền nhận được từ cứu trợ xã hội cũng không phải đóng thuế trong khi lợi tức trên 37.000€/năm thì phải chịu thuế 50%.

Chẳng những thuế trên lợi tức, bất bình đẳng xã hội còn hiện rõ hơn trong vấn đề thừa kế hay hưởng gia tài. Thế nên khi hưởng gia tài cũng phải đóng thuế và nhiều khi mức thuế lên đến 80% phần gia tài thừa kế (trường hợp gia tài trên 75.000€, giữa những người không có liên hệ huyết thống, thí dụ Bỉ).

Phương thức thứ nhì – thuế – giúp tài trợ ít nhất là một phần cho phương thức thứ nhất.

Thế nhưng ở các nước Âu tây bất bình đẳng vẫn còn và nhiều khi cũng trầm trọng:  bên cạnh mức lương tối thiểu (ở Bỉ là 1500€/tháng ở Pháp 1350€/tháng) có những người lương đến hàng trăm ngàn euros/tháng. Đó là chưa kể đến các nguồn lợi tức khác.

Ông Mélenchon, lãnh tụ Mặt trận Tả bên Pháp, đã đề nghị là mức lương tối đa không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu trong một xí nghiệp. Đồng thời ông đề nghị mức thuế lên đến 90% khi lương vượt hơn 300.000€/tháng. Ít nhất, chính trị gia này cụ thể trong đường hướng của ông và có thể từ từ ông sẽ được dân tình ủng hộ. Đó là một loại chuyển đổi xã hội cần thiết.

Vì bất bình đẳng trong xã hội không những chỉ có bất bình đẳng về lợi tức mà hiện trạng còn kéo theo những bất bình đẳng về văn hóa, về giáo dục, về cách sống và cả những hậu quả về sức khoẻ nữa.

Công bằng xã hội cũng cần công bằng về chính trị, về triết lý, … và phải làm sao cho mọi người cùng hợp tác, cùng vun trồng cho sự công bằng này.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.