Skip to content

Quản lý kém, quy hoạch duy ý chí ?

Tháng Một 26, 2014

Cuối năm, đọc báo

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131220/nhoc-nhan-cho-tre-di-hoc-mam-non.aspx

Trong bài, tác giả Trường Yên cho biết

Trả lời báo Tiền Phong ngày 19.12 về câu hỏi: “Số trẻ mầm non được học trong các trường công lập là khoảng bao nhiêu phần trăm?”. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non – Bộ GD&ĐT cho biết: “Con số này hiện chúng tôi chưa thống kê được cụ thể”.

Người đứng đầu một cơ quan quản lý nhà nước cao nhất về giáo dục mầm non còn không nắm được số liệu này, thì lấy gì để có thể xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống trường mầm non công lập? Và người dân đến bao giờ mới hết nhọc nhằn trong việc tìm một nơi an toàn và với mức chi phí phù hợp để gửi con cái của họ?

.

Thống kê thiếu, không trung thực, hiện tình xã hội không nắm vững thì làm sao quản lý ? Rốt cuộc, Nước đến chân mới nhảy hay tệ hơn, mất bò mới lo làm chuồng …

Đó là chưa nói tới quy hoạch.

Trên lý thuyết, quản lý khác quy hoạch.

Quản lý là giải quyết những vấn đề hàng ngày, đánh lẻ, tìm giải pháp cho từng việc nhỏ. Trong khi quy hoạch là có tầm nhìn và đưa ra những chính sách vĩ mô toàn cảnh, lâu dài, cho một vấn đề nào đó, thường là cho cả xã hội.

Một cách sơ sài, ta có thể nói việc quản lý vi mô lo công việc thường ngày thuộc trách nhiệm của các cán bộ công chức. Trong khi các nhà chính trị lo việc quy hoạch, những quy hoạch thường xuyên cập nhật dựa trên những con số và kết quả mà quản lý thu nhận được. Đồng thời các nhà chính trị này cần đưa ra các dự án có tầm nhìn xa, để cho việc quản lý hiện tại và tương lai được tối ưu nhất.

Muốn quản lý tốt

. phải có khả năng tiếp cận các vấn đề, tiếp cận một cách khoa học, không chủ quan,

. phải có kiến thức về kế toán để áp dụng tốt nhất ngân quỹ mà quy hoạch dự trù,

. phải tiếp tục theo dõi quá trình diễn tiến và kết quả của các công việc mà mình quản lý

. và cuối cùng, báo cáo tận tường.

Tận tường ở đây có nghĩa là báo cáo có mô tả và phân tích ưu khuyết điểm, khó khăn và tiện lợi đã gặp trong quá trình, đồng thời đưa những đề nghị cho đường hướng tương lai dựa trên kết quả và kinh nghiệm thu hoạch được.

Dĩ nhiên, trong suốt các khâu này người quản lý cần minh bạch, trung thực và tận tâm.

.

Công tác quy hoạch cần

. dựa trên chính sách hay triết lý theo đuổi (kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ? an cư lạc nghiệp cho dân ?),

. những kết quả mà nhà nước nhắm tới cho kế hoạch hay chương trình cho thời điểm 5 hay 10 năm tới

. với những ưu tiên hay trọng tâm của chính sách.

Nhưng quy hoạch nào cũng phải dựa trên những dữ kiện thực tế tình trạng và nhu cầu xã hội, dự trù về diễn tiến của các dữ kiện này trong tương lai cho thời điểm của quy hoạch và cuối cùng các phương tiện có thể huy động được về ngân sách.

Ở khâu cơ sở thực tế tình trạng và nhu cầu xã hội, nhà quy hoạch có thể, nếu cần, kêu gọi sự góp sức của các nhà xã hội học và nhờ họ nghiên cứu nghiêm chỉnh toàn cảnh hiện trạng xã hội. Cho các khâu khác, các đề nghị về phương thức hay kiểm chứng kết quả, … cũng thuộc địa hạt của các chuyên viên xã hội học.

.

.

Từ xa nhìn vào, có thể nói là cơ quan quản lý trong nước có vẻ như chỉ lo cơm bữa, duy cảm tính, mà còn lo chưa tốt, còn các quy hoạch thì rất là duy ý chí.

Đừng để thiên hạ bảo rằng dân Việt Nam giỏi đánh giặc giữ nước nhưng đến khi độc lập và hòa bình tái lập rồi lại không biết quản lý nước nhà.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.