Bỏ qua nội dung

Phong thủy và khoa học thực chứng

Tháng Hai 17, 2014
Nhà huong Tây Nam, phong khach luc nào cung dây nang

Trong một nhà nhìn ra hướng Nam, luc nào cũng đầy nắng, một ưu điểm  khó kiếm ở miền Bắc Âu

Phong thủy là gì ?

KTS Lý Thái Sơn qua bài này

http://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Phong-thuy/161538/Phong-thuy-khong-phai-la-phep-mau.html

nói đến «tam gian nhất thể gồm không gian + thời gian + nhân gian» như sợi chỉ đỏ mà người xây nhà và dĩ nhiên kiến trúc sư, cần nghĩ tới trong quá trình suy nghĩ và thực hiện để có ngôi nhà tốt nhất.

Đối với ông, phong thủy là «nghệ thuật tổ chức không – thời gian»

Ông bàn về «kiến trúc bốn chiều» để bổ sung cho học thuyết Tam Nguyên của kiến trúc phương Tây (thích dụng, bền vững, mỹ quan).

.

Bài này tuần tự trình bày những điểm dưới đây

. Phong thủy và quan trọng của phong thủy hiện nay ở Việt Nam

. Vấn đề phong thủy trong kiến trúc ở trời Âu ?

. Thử so sánh phong thủy với khoa học thực chứng

. Thử giải thích về sát xuất của phong thủy (hiệu chứng Placebo ?)

. Kết luận : dân ta quá mê tín ?

Những phần tiếp theo:

https://huynhmai.org/2014/03/01/sat-xuat-cua-phong-thuy-va-hieu-qua-placebo/

https://huynhmai.org/2014/02/28/so-sanh-phong-thuy-voi-y-khoa-thuc-chung/

https://huynhmai.org/2014/01/01/phong-thuy-trong-nha/

Đã đóng bình luận.