Skip to content

Thung dung tựu nghĩa

Tháng Năm 1, 2014

Dans l’ombre et sans bruit, accomplir ses devoirs.

.

 

Bút pháp của anh ĐĐT

Bút pháp của anh ĐĐT

 

Chuyện đời nhiều đổi thay. Nhưng cũng có vài  điều bất di bất dịch.

Một trong những cố định đó là hai câu này :

Khẳng khái cần vương, dị

Thung dung tựu nghĩa, nan.

Để  sống  phải đạo.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Tôi đi tìm nguồn của hai câu chữ nói trên từ ba mươi năm nay, đã đi hỏi tứ tung. Hôm nay tìm thấy ở đây:

http://kienthuc.net.vn/tham-cung/chua-trinh-tong-vi-sao-chet-tham-224701.html

Sau khi ông chết, nhiều người càng thêm bùi ngùi thương cảm. Lê Chiêu Thống khi mới lên ngôi (1787-1789) truy tặng Lý Trần Quán làm Đại vương, phong Phúc thần và ban cho đôi câu đối: “Khẳng khái cần vương dị/Thung dung tựu nghĩa nan” (Khẳng khái làm việc cần vương thì dễ; ung dung làm trọn đại nghĩa thì khó). Cái chết vinh của Lý Trần Quán còn lưu truyền mãi về sau.

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.