Bỏ qua nội dung

Bạo lực ở trường học ?

Tháng Năm 13, 2014

 

La violence à l’école

.

Hai bạn đọc hỏi tôi về bạo lực học đường. Một cách cẩn thận, tôi phân biệt bạo lực của trường học, bạo lực của học trò và bạo lực mà xã hội mang vào trường học . Cả ba góp lại thành bạo lực ở trường học.

.

Từ cả nửa thế kỷ nay, nhiều tiếng nói đã kêu lên về chế tài đàn áp bạo lực của trường học, của thầy trên học trò. Phạt, chấm điểm, xếp hạng, loại trừ, … là những hình thức bạo lực của cơ chế trên học trò. Nhiều trò, nạn nhân của các hình thức bạo lực ấy, mang những «thương tích» suốt đời.

.

Bạo lực của trò là một hiện tượng «mới» hơn. Ở trời Âu, hiện tượng khởi đầu vào thập niên 70 của thế kỷ trước vì nhiều lý do. Trò phá hoại phòng ốc, gây rối loạn trật tự trong lớp, đánh nhau, bắt nạt tống tiền nhau, … Trò đánh thầy ? Cũng có đó, nhưng hiếm hoi hơn (thông thường chúng tự hạn chế ở những hành vi như xì bánh xe của thầy chẳng hạn).

.

Bạo lực của xã hội mang vào học đường – như thí dụ vào trường xả súng giết học trò – cũng đã xãy ra .

.

Tạm thời xin khất với bạn đọc – tôi sẽ cố gắng viết chi tiết hơn trong vài tuần tới.

Trong lúc chờ đợi, xin mời đọc hai bài tôi đã đăng báo cách đây hai ba năm  (các tựa bài là do Dân Trí biên tập):

.

07.11.2011

https://dantri.com.vn/dien-dan/nhin-nhan-khach-quan-ve-bao-luc-hoc-duong-1321144032.htm

.

12.03. 2012
https://dantri.com.vn/dien-dan/hoan-canh-xa-hoi-va-bao-luc-hoc-duong-1331989717.htm

.

Nguyễn Huỳnh Mai.

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: