Bỏ qua nội dung

Gia Long, thập niên 60 (2)

Tháng Sáu 23, 2014
Lớp 1C2 với cô Bình Minh, cô Hảo, cô Ngọc Lan, bà Carpentier, cô Quỳnh Hoa, cô Kim Long, ...

Lớp 1C2 với cô Bình Minh, cô Ngọc Lan, cô Lan Phương, bà Carpentier, cô Hảo,  cô Quỳnh Hoa, cô Kim Long, …

Cô Kim Long và Thanh Tâm, Huỳnh Mai, Phương Diệp, ?

Cô Kim Long và …

P1120977

Với cô Diệu Lan

P1120982

với cô Quỳnh Hoa, gs Anh văn

P1120989

và trong sân trường,  như hai …con bồ câu trắng

 

Nguyễn Huỳnh Mai (ảnh chụp lại từ Duy Hi)

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.