Bỏ qua nội dung

Học xã hội học ra làm gì ?

Tháng Sáu 23, 2014

Học xã hội học ra làm nghề gì là câu hỏi tôi thường nhận được.  Và thật sự tôi lúng túng. Vì tôi không biết ở Việt Nam các nhà xã hội học được đào tạo như thế nào và sau đó có thể tìm được việc làm đúng với khả năng được đào tạo hay không…

Tôi cũng không biết cấu trúc và sinh hoạt của Viện Xã hội học bên nhà, của các cơ quan thống kê hay tổ chức nghiên cứu xã hội, … những chỗ mà, thông thường,  là nơi dụng võ của các nhà xã hội học…

.

Về lý thuyết, chỉ xin giới thiệu các bài tôi đã viết về vấn đề này

.

https://huynhmai.org/2013/07/16/mot-nha-xa-hoi-hoc-co-the-lam-gi/

https://huynhmai.org/2014/03/28/hoc-xa-hoi-hoc-ra-lam-nghe-gi/

https://huynhmai.org/2013/12/18/vai-tro-cua-xa-hoi-hoc-trong-quan-ly-2/

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.