Skip to content

Nam và nữ phản ứng khác nhau khi bị stress

Tháng Sáu 27, 2014

Stress et genre

.

Bà Livia Tomova và cộng sự, ở Đại học Vienne (Áo) đã nghiên cứu 80 người tình nguyện (đồng đều nam và nữ, tuổi từ 18 đến 40, mạnh khỏe, không lệ thuộc rượu, thuốc lá hay chất độc nào khác).

.

Những người tình nguyện này được đặt vào một tình huống đầy căng thẳng : họ sẽ phải thuyết trình trước một cử tọa đông hay phải tìm giải pháp cho một bài toán khó. Đúng vào lúc ấy, một người bạn của họ đến nhờ được giúp đở vì bị một tai nạn của cuộc sống.

.

Họ sẽ phản ứng thế nào, dù bị stress họ có lắng nghe người đối diện và tìm cách giúp đở người này hay không ?

.

Kết quả nghiên cứu của bà Tomova cho thấy là nam và nữ, trong tình huống đó, phản ứng khác nhau.

.

Nam giới, dưới ảnh hưởng của stress, thành ích kỷ hơn, không chú ý đến người khác, chỉ làm bộ nghe vì lịch sự và tiếp tục chủ tâm đến công việc riêng của mình.

.

Trái lại nữ giới, stress có vẻ làm tăng sự chú ý của họ đến tha nhân, vẫn giữ khả năng đặt mình vào vị trí của tha nhân và đặt ưu tiên trước nhất cho vấn đề của tha nhân. Phụ nữ ở đây giúp người đối diện giải quyết vấn đề, đưa ra những lời khuyên tốt và không vụ lợi, …

.

Nghiên cứu hoàn chỉnh ở chỗ tất cả những biểu hiệu đều được kiểm soát chặt chẻ: đồ thị nhịp tim để đo độ stress, đo cường độ cortisone và o-xy-tô-xin, hoóc môn của sự thương cảm, trong máu, đồng thời với những quan sát thực hiện bởi các tâm lý gia.

.

Để kết luận cho nghiên cứu này, bà Tomova và đồng sự đưa ra giả thuyết rằng khi bị stress, phụ nữ tiết ra nhiều hoóc môn oxytôxin hơn là nam giới nên họ có khả năng đồng cảm với tha nhân hơn. Dĩ nhiên kết luận này còn cần được kiểm chứng bằng những nghiên cứu  với mẫu rộng hơn.

.

Nguyễn Huỳnh Mai
.

Nguồn:
Tomova L. & al., « Is stress affecting our ability to tune into others ? Evidence for gender differences in the effects of stress on self-other distinction », Psycho-neuro-endocrinology, vol. XLIII, 05.2014.

Advertisements

From → Khoa học

Đã đóng bình luận.