Bỏ qua nội dung

Quá tải chỉ vì bệnh nhân vượt tuyến khám… cảm, nhức đầu

Tháng Bảy 7, 2014

Một bài báo cho biết:

Bộ trưởng Y tế: Bệnh viện quá tải chỉ vì bệnh nhân vượt tuyến khám… cảm, nhức đầu

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140707/bo-truong-y-te-benh-vien-qua-tai-chi-vi-benh-nhan-vuot-tuyen-kham-cam-nhuc-dau.aspx

.

Bà Bộ trưởng Y tế đã đi thăm Bệnh viện Chợ Rẩy sáng nay và thăm hỏi một số bệnh nhân đang chờ khám ở đó trước khi đi đến kết luận ghi trên.

.

Bà Bộ trưởng nắm được một phần sự thật: đúng, có những bệnh nhân mất tin tưởng ở các cơ sở y tế địa phương. Hiện tượng mất tin tưởng này có những lý do của nó, xin không bàn ở đây.

.

Một hợp tác về bác sĩ gia đình giữa trường Y khoa Tp Hồ chí Minh và Đại học Liège có chủ đích là đào tạo chuyên khoa bác sĩ gia đình như một trong những phương thức có thể giảm tải cho các bệnh viện.

.

Nhưng không có phân nửa bệnh nhân ở các bệnh viện tuyến trên đến chờ khám vì chỉ cảm hay nhức đầu.

.

Cứ nhìn số cung về số bác sĩ, số giường nội trú ở các bệnh viện cũng thấy là hiện ta chưa cung đủ cho dân tình. Thành phố Hồ chí Minh có dân số tăng gấp bốn nếu tính từ 1975 hay gấp ba, tính từ đổi mới. Số cung y tế có theo kịp nhịp này hay không ?

.

Xin mời bà Bộ trưởng xem các thống kê quốc tế. Ở Việt nam tỉ lệ bác sĩ hay số giường bệnh trên 10.000 dân chỉ bằng 1/25 hay 1/10 các con số của các nước tiến triển (xin xem OMS hay Banque Mondiale)

.

.

Về triết lý và tâm lý mà nói, bảo rằng bệnh viện quá tải vì bệnh nhân vượt tuyến là đổ tội cho người bệnh và tránh trách nhiệm cho người quản lý.

.

Bệnh nhân ạ, về nhà đi, chỉ cảm và nhức đầu đừng đến làm phiền bệnh viện!

.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.