Bỏ qua nội dung

Hòn đá mà biết nói năng …

Tháng Tám 29, 2014

Si les pierres pouvaient parler …

Đối với một người sống trong môi trường khoa học như tôi thì hòn đá nào cũng biết nói và nói giỏi.

Nhà khảo cổ học hay nhà tiền sử học cho ta nhiều điều lắm nhờ nhứng dấu vết tải bởi các vật xưa cũ, trong đó có các hòn đá. Nhà phạm tội học đi điều tra và biết bao nhiêu lần họ đã nhờ các vật, tưởng như vô tri, “nói” lên được và mang về các chứng cứ tội hình. Nhà triết học, đối với tôi triết là khoa học của các khoa học – la science des sciences – cũng lý luận từ mọi vật, kể cả từ các hòn đá.

Còn tôi, tôi có thể nhìn thấy và đọc ý nghĩa của các vật trang trí trong một ngôi nhà để biết trình độ văn hóa của chủ ngôi nhà. Các dân tộc thường có những vật thờ – totem – đó là những vật vô tri nhưng về văn hóa mang đầy ý nghĩa. Một nhà dân tộc học có thể giải mã và làm cho các vật ấy nói được rất nhiều điều !

Đó, các nhà địa lý không thể nào thuận hòa được với các nhà khoa học vì họ, các nhà địa lý, phải bảo vệ hàm răng của họ…

Hòn đá mà biết nói năng các nhà địa lý hàm răng không còn. Nhưng dân tình thì cần nghe các hòn đá hơn là nghe các nhà địa lý. Dân ta không cần mê tín mà cần tiếp cận mọi sự kiện, mọi ý tưởng một cách khoa học.

Còn vấn đề linh hồn thì tôi đầu hàng.

Tôi không tin có linh hồn và riêng cá nhân, tôi đã viết chúc thư yêu cầu được hỏa táng khi tôi chết để cát bụi trở về với cát bụi. Không còn dấu tích để mai mốt không có hòn đá nào có thể nói về tôi hay về cuộc đời tôi đã sống!

Nói như Trịnh công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, cần sống sao cho tử tế, còn khi chết rồi thì nên “để gió cuốn đi”.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: