Bỏ qua nội dung

Trẻ nghèo ở Bỉ?

Tháng Chín 10, 2014

Les enfants pauvres en Belgique.

.

Hiện 12,8% trẻ ở Bỉ (tức là +/-  420.000 trẻ dưới 18 tuổi) sống dưới mức nghèo.

Mức nghèo được định là 2100€/tháng – tương đương với 2950 US$ – cho một gia đình với cha mẹ và hai con,  hay 1600€/tháng – tương đương với 2250 US$ – cho một bà mẹ đơn thân và hai con.

Định nghĩa này được tính theo lợi tức bậc trung của toàn dân Bỉ ( revenus médians – 50% dân số có lợi tức trên mức này, số còn lại thì lợi tức ít hơn mức ấy ).

Mức nghèo là 50% của lợi tức bậc trung (còn mức giàu là 200% lợi tức bậc trung ).

Bảo hiểm xã hội phụ cấp, cho bất cứ gia đình nào không có lợi tức, khoảng 1100€/ tháng – hay 1500$ – thêm vào đó tiền phụ cấp cho trẻ, khoảng 200€/tháng, cho mỗi em. Nhưng có cộng hết vào đi nữa cũng còn dưới mức nghèo.

.

Nghèo có nghĩa là sống trong một gia đình mà cha mẹ không có đủ lợi tức để thỏa mản hết các nhu cầu của con, nhà chật hẹp – dưới 20m2 cho một người – , sưởi không đủ ấm, không có nhằ tắm tiện nghi, không có internet, không có phòng riêng để làm bài, không thể mời bạn bè về nhà, không được đi nghỉ hè, không thể sinh hoạt giải trí hay thể thao như các bạn đồng trang lứa… Tất cả là 18 cái “không” như thế (biểu hiện – indicateurs – nghèo theo nghiên cứu tham khảo ghi ở cuối bài).

Trẻ nghèo là trẻ sống trong một gia đình mà cha hay mẹ lúc nào cũng bị stress vì sợ không có tiền trả tiền điện hay tiền thuê nhà. Tỉ lệ cha mẹ của trẻ nghèo thất nghiệp cao gấp đôi tỉ lệ thất nghiệp trung bình của dân tình.

Nghèo còn có nghĩa là không được cha mẹ giúp cho bài vở ở trường. 16% trẻ nghèo phải ngồi lại lớp 1 ở bậc Tiểu học trong khi con số này chỉ là 6% cho trẻ giàu.

Hơn phân nửa trẻ nghèo là con cái của dân nhập cư, vốn là người gốc nước ngoài . Vì thế, nhiều khi cha mẹ chúng còn không nói được tiếng dùng ở Bỉ – Pháp ngữ hay tiếng Hà lan.

Những nghiên cứu còn cho thấy là trẻ nghèo có nhiều rủi ro trở thành người nghèo sau này vì chúng không thành công ở trường, không tiếp tục học sau giáo dục cưỡng bách nên không có chuyên môn để có một việc làm ổn định và lảnh lương đủ sống.

.

Nhiều hướng đi đã được đề nghị để chống tình trạng nghèo cho trẻ ở Bỉ từ nhiều năm nay nhưng hiện trạng chưa tốt đẹp hơn, lại có phần trầm trọng hơn (kỳ khảo sát trước, cách đây dưới một thập niên, năm 2005; tỉ lệ trẻ nghèo chưa đến 10% ).

.

Tài liệu tham khảo

Guio A-C., Feyaerts G., Frank Vandenbroucke F. và Vinck J., Mettre davantage la pauvreté des enfants à l’agenda politique – Quelques chiffres pour mieux en comprendre l’enjeu. Fondation Roi Baudouin, 2014.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.