Bỏ qua nội dung

Le train de mon petit-fils – Đoàn tàu của cháu tôi

Tháng Mười 2, 2014
un petit train porteur des lettres de son prénom

un petit train porteur des lettres de son prénom

 

Cháu tôi tròn hai tuổi. Ăn khỏe, chơi vui, hòa thuận với anh, ngoan với cha mẹ. Nhưng rất tự lập và đã biết bày tỏ những sở thích riêng.

Cháu rất thích đoàn tàu này vì nó nhỏ nhắn, vừa với tay cháu. Các toa xe lại có nam châm nên cả đoàn tàu di chuyển cùng một lúc. Nhiều màu, cháu sẽ học với mẹ để phân biệt chúng. Còn các mẫu tự thì từ từ cháu sẽ quen, cháu sẽ biết rằng các chữ ấy ghép lại thành tên cháu.

Chúc cháu hạnh phúc,

 

Mon petit fils vient d’avoir deux ans: Un garçon qui mange bien, qui aime son grand frère,  obéissant envers ses parents. Mais très indépendant et manifeste souvent ses goûts personnels.

Il aime bien ce petit train: les dimensions conviennent bien  à ses doigts. Les  aimants attachent les wagons les uns aux autres et facilitent les mouvements de l’ensemble. Multicolor, le train est joli à voir à court terme: Et plus tard,  mon petit- fils apprendra à  nommer ces couleurs  comme il apprendra à déchiffrer les lettres que portent les wagons.

Je te souhaite beaucoup de bonheur, mon chéri,

 

Nguyen Huynh Mai

 

 

 

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.