Skip to content

Ngày Các Thánh 2014

Tháng Mười Một 1, 2014
Bé cũng đi thăm mộ ...

Bé cũng đi thăm mộ …

một mộ đầy hoa ...

một mộ đầy hoa …

Nguyễn Huỳnh Mai (ảnh và chú thích)

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.