Bỏ qua nội dung

Vai trò của tầng lớp tinh hoa trong xã hội

Tháng Mười Một 10, 2014

Les rôles des élites.

.

Giới lãnh đạo thuộc tầng lớp tinh hoa – élite technocratique tức là thuộc tinh hoa của guồng máy sinh hoạt trong xã hội –. Theo nguyên tắc, vận hành tốt, giới lãnh đạo có thể mang tới thịnh vượng, an cư lạc nghiệp cho tất cả mọi người. Thế nhưng, ở nhiều nước, giới lãnh đạo bị phê bình là bất tài, quản lý tồi, không xứng danh là tinh hoa của xã hội …

Một thí dụ :

Michel MAFFESOLI & Hélène STROHL, Les nouveaux bien-pensants, Editions du Moment, Paris, 2014.213 trang.

Trong đó các tác giả bàn về đạo đức của người quản lý, về hiện tượng quản lý dùng những hành văn ngụy biện trống rổng rồi liên kết với truyền thông để chính thống hóa đường hướng và mê hoặc dân tình. Đồng thời những người trí thức cũng không thi hành bổn phận phản biện…

.

Bài này chỉ trình bày sơ lược, một cách tổng quát và lý thuyết, ba vai trò của tầng lớp tinh hoa trong xã hội.

.

Vai trò định nghĩa thực trạng xã hội – có học, biết sâu hiểu rộng, kể cả vốn đạo đức và triết lý – tầng lớp tinh hoa của xã hội theo nguyên tắc là người hướng đạo dân tình, định nghĩa phải … hòa hay chiến (thí dụ của Hội nghị Diên Hồng và các bô lão nhất trí phải chống giặc Nguyên). Những người tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, cho an ninh xã hội, … đầu tiên là những người ý thức thực trạng xã hội trước người khác và đã đứng lên, dù là nguy hiểm, dù là khó khăn, vận động quần chúng để làm  cho xã hội tốt hơn. Vai trò này, tiếng Pháp gọi là sự clairification de la situation – làm sáng tỏ hiện trạng, nêu tên gọi đích danh,  … để cho mọi người, dù là không chuyên môn, ý thức rõ. Định nghĩa thế nào là tình trạng bị bóc lột, thế nào là thiếu tự do, thế nào là không tôn trọng trẻ em, …

Vai trò quyết định – quyết định về quyền bầu cử cho tất cả mọi người, quyết định cho phép phá thai, quyết định giải phóng phụ nữ, tạo bình đẳng giữa người da đen và da trắng… Đằng sau những quyết định này là một tinh hoa của xã hội, là Abraham Lincoln, là Simone Weil, là Charles de Gaule, … những người mà lịch sử còn lưu danh.

vai trò làm gương, làm khuôn mẫu. Dân tình cần những mẫu mực như chỗ dựa để tự định nghĩa mình, để bắt chước. Marie Curie muôn đời là mẫu mực của người làm khoa học. Trên một lĩnh vực khác, Jacqueline Kennedy, hồi xưa, là hiện thân của vẻ đẹp sang trọng và quí phái của phụ nữ. Marie Curie và Jacky Kennedy được xếp vào tầng lớp tinh hoa trong xã hội.

Xã hội học cẩn trọng trong cách xếp loại và phân tích. Mấy dòng trên chỉ là nhập môn …

Viết thêm (01.02.2016)

.  Phân loại các tầng lớp tinh hoa đã được bàn đến ở đây :

https://huynhmai.org/2014/11/09/tang-lop-tinh-hoa-trong-xa-hoi/

. Gs Nguyễn văn Tuấn, trong bài này, điểm thứ 5

http://tuanvannguyen.blogspot.be/2016/01/viet-nam-cam-nhan-tu-uong-pho.html#more

có nói về tầng lớp trí thức trong xã hội Việt Nam. Cái khổ là tầng lớp này hiện tự kiểm duyệt, bị kiểm duyệt hay vì …chân mõi gối mòn, không còn lên tiếng. Giới tinh hoa trong các cơ quan quản lý thì một số bị …xã hội hóa bởi môi trường quản lý ấy, đi theo tập thể, lo cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và quên …xã tắc sơn hà quốc dân non nước…

. Trong quá khứ, Nguyễn Công Trứ, đã viết

Quyết ra tay lèo lái trận cuồng phong.
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ 

hay

Trong lang miếu ra tài lương đống
Ngoài biên thuỳ rạch mũi Can Tương
Làm sao cho bách thế lưu phương
Trước là sĩ, sau là khanh tướng.

đề cao sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của kẻ sĩ

Viết thêm ngày 25.10.2017

Hiện xã hội càng ngày càng lao xao, nhiều người trong tầng lớp tinh hoa của cơ chế lại  tham nhũng, chỉ lo cho gia đình và cá nhân, đồng thời giới trẻ thì bị ảnh hưởng của môi trường, …ai sẽ vì dân vì nước lúc này?

Viết thêm ngày 22.02.2018

Xã hội vẫn, một tuần sau Tết, tiếp tục triền miên trong lễ hội. Tâm linh là một chuyện nhưng mê tín dị đoan ở ngay gần kề. Ngày nào trình độ khoa học của dân tình còn kém thì cuồng tín vẫn có đất dụng võ. Tôi có hoài bảo mang một chút hiểu biết của mình góp phần cho việc hội nhập của người đồng hương nhưng đường đi còn xa xôi diệu vợi …

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.