Skip to content

Học trò … ngoan ?

Tháng Mười Hai 19, 2014
Một học bạ của hơn nửa thế kỷ trước. Xin chú ý đến các lời phê "rất ngoan" ...

Một học bạ của hơn nửa thế kỷ trước. Xin chú ý đến các lời phê “ngoan” và “rất ngoan” …

 

Ngoan tức là dễ bảo, nghe lời, thi hành đúng theo chờ đợi  của người lớn, thích hợp với “luật lệ” – normes – xã hội, …Một học trò ngoan còn là một học trò thi … trả bài – examen-restitution – tốt.

Bây giờ nhìn lại với con mắt của người đi dạy vốn lấy trò làm trung tâm, tôi giật mình tự hỏi không biết đánh giá thế nào về các giáo viên thời ấy. Cả đời,  tôi rất ít khi  bảo học trò tôi (hay các con của tôi) phải ngoan. Trái lại chúng được khuyến khích để tự khẳng định cá thể của chúng, trong giới hạn phải tôn trọng những người xung quanh.

 

Cũng học bạ đó, mấy năm trước nữa. Ở đây, ta có thể thấy vừa lời phê, vừa điểm số, hệ số và xếp hạng

Cũng học bạ đó, mấy năm trước nữa. Ở đây, ta có thể thấy vừa lời phê, vừa điểm số, hệ số và xếp hạng

Từ Quốc văn tới Gia chánh nữ công – ở đây quả là một trò giỏi !

Qua các lời phê bình,  ta có thể tưởng tượng rằng chủ đích giáo dục của những thầy cô thời đó là vừa dạy chữ vừa dạy cho  trò học cách làm người. Cả học (khá, giỏi, khéo, …) lẫn hạnh (chăm chỉ, nết na, siêng năng, …).

 

.

Nguyễn Huỳnh Mai (texte et photos)

 

 

 

Advertisements

Đã đóng bình luận.