Bỏ qua nội dung

Từ «phụ nữ VN rẻ như bèo» tới vai trò của trí thức

Tháng Một 17, 2015

Pêle mêle quelques idées sur “le prix” des femmes au Vietnam et … le rôle des intellectuels.

.

Bài này tạm thời được gỡ xuống. Tạp chí Văn Hóa Nghệ An sẽ đăng trong một số tới, trên phiên bản giấy.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.