Bỏ qua nội dung

Hoa muộn

Tháng Ba 4, 2015
một cánh mai đơn lẻ

một cánh mai vàng nở muộn (ảnh M. Poirrier chụp ở Đền Ngọc Sơn, Hànội, vài năm trước)

cũng một cánh hoa đơn ... ảnh J. E. Poirrier

cũng một cánh hoa đơn … (ảnh J. E. Poirrier)

 

 

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.