Bỏ qua nội dung

Đánh giá-đào tạo?

Tháng Ba 14, 2015

Evaluation-formation et évaluation-sanction

.

Đánh giá-đào tạo nằm trong quá trình dạy và học giữa thầy và trò. Đánh giá ở đây là để xem tình hình của sự tiếp thu, chỗ nào đã vững, chỗ nào cần đi lại hay đào sâu. Mục đích ở đây là nhìn lại quảng đường đã đi trước khi tiếp tục. Đó là khoảng lặng, dừng chân xem trò có theo kịp hay không, có phản ứng thế nào…

.

Đánh giá đào-tạo không nhằm chấm điểm hay xếp hạng.

Trái lại, đánh giá để giúp trò, mỗi ngày, ở các thời điểm khác nhau, ý thức được tiến bộ cần ghi nhận/ khen thưởng hay những khó khăn hầu có thể sửa đổi/làm tốt hơn – con không hiểu chỗ nào, con đã thấu đáo điểm nào.

.

Đánh giá như thế giúp trò tự tin ở mình vì thấy được các thành quả tích cực. Đồng thời, khi kết quả không tích cực, tạo động cơ cho trò vì em biết rằng em có quyền làm sai, nhưng điều đó không quan trọng vì thầy sẳn sàng giúp em làm tốt hơn –

Ở đây, đánh giá-đào tạo khác hoàn toàn đánh giá-chế tài: khi trò làm sai, chế tài cho một điểm xấu chứ không đặt trọng tâm lên giải pháp giúp trò làm tốt hơn.

.

Đánh giá-chế tài kiểm soát sự thích ứng với khuôn mẫu thầy đưa ra, theo một thang điểm (thích ứng nhiều/ thích ứng ít). Cho điểm là đặc quyền của thầy và không có chỗ cho bàn luận. Trong đại đa số các trường hợp, với điểm của thầy cho, trò không biết phải làm sao để giữ thành quả hay để học tốt hơn.

Đánh giá-chế tài thường là đánh giá ở cuối học trình.

.

Đánh giá-đào tạo là công việc vừa của thầy vừa của trò, theo những mục đích mà hai bên đã đặt ra. Thầy trò đối thoại để cùng hiểu rõ những thành công hay thất bại mà trò đã gặp phải hay đã gặt hái được trên con đường đi tới mục đích đã vạch ra. Đánh giá-đào tạo là đánh giá thường xuyên để có thể tiếp tục đào tạo tốt hơn cho đến khi thực hiện được tất cả các mục tiêu nhắm tới.

.

Thay điểm bằng lời phê chỉ là một thay đổi hình thức. Gây khó khăn cho thầy và làm mất phương hướng cho trò. Cái cần là một đổi mới sâu hơn.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.