Bỏ qua nội dung

Ở Việt Nam, thức gì cũng đắt

Tháng Tư 11, 2015

Au Vietnam, tout est cher – à propos de la réforme scolaire qui coûte 40 milions de dollars

.

Kinh phí cho đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa là 778,8 tỷ đồng.

Báo SGGP đưa tin hôm nay:

Về kinh phí thực hiện đề án, nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để thực hiện việc xây dựng, thử nghiệm CT; biên soạn, thử nghiệm một bộ SGK (do Bộ GD-ĐT tổ chức thực hiện), trong đó có SGK song ngữ đối với một số môn học ở cấp tiểu học, biên soạn và thử nghiệm SGK điện tử; thẩm định CT-SGK; tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định CT-SGK mới; tập huấn cho giáo viên; cung cấp SGK cho các trường vùng miền núi, hải đảo, dân tộc, học sinh khuyết tật. Ngoài kinh phí do nhà nước cấp sẽ huy động kinh phí của các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân để biên soạn SGK và triển khai các đề án không sử dụng kinh phí của nhà nước. Đề án trên được thực hiện trong 3 giai đoạn từ năm 2015 – 2023. Cụ thể, từ năm học 2018 – 2019, triển khai áp dụng CT-SGK mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, THCS và THPT. –

http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2015/4/380544/

Lần này Bộ cẩn thận cho thêm vào những quá trình chi tiết : xây dựng, thử nghiệm, thẩm định… xem có vẻ khoa học hơn những lần trước.

Nhưng 778,8 tỷ đồng và ta sẽ được những kết quả gì ? Hay đổi mới để rồi sẽ phải đổi thêm trong vài năm sau ? Ta còn cần đổi mới chủ đích của giáo dục và đổi mới phương pháp sư phạm nữa mà!

Nguyễn Huỳnh Mai

Xin nói thêm là thông thường những cải tổ trong giáo dục ở Bỉ không tốn thêm tiền cho ngân sách. Việc đó nằm trong bổn phận của những “diễn viên” của ngành.

Advertisements

Đã đóng bình luận.