Skip to content

Đại học và thất nghiệp?

Tháng Năm 23, 2015

Université et la formation des gens capables de trouver un emploi en sortant ?

Mục tiêu của chúng ta là đào tạo ra những người có việc làm”

(GDVN) – Đó là khẳng định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Phùng Xuân Nhạ – Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Muc-tieu-cua-chung-ta-la-dao-tao-ra-nhung-nguoi-co-viec-lam-post155497.gd

.

Đây là một phát ngôn rất mới.

Các mục tiêu cổ điển của một Đại học là

. giảng dạy, chia sẻ, truyên bá hiểu biết khoa học

, nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển của khoa học

. phục vụ cộng đồng – với cái vốn hiểu biết của mình, hầu giúp cộng đồng phát triển, trong đó có phát triển kinh tế, nâng cao tầm hiểu biết,… để tất cả mọi người sống tốt hơn.

Sinh viên ra trường, được đào tạo đàng hoàng thì tất nhiên sẽ có khả năng tìm được việc làm.

Những thống kê về thất nghiệp ở các nước Âu tây cho thấy là nạn thất nghiệp hiện đang hoành hành nhưng tỉ lệ thất nghiệp vẫn thấp hơn cho những người có bằng Đại học. Một cách rất sơ lược, theo Eurostat, khoảng 86% người có bằng Đại học tìm được việc làm trong vòng một năm sau khi ra trường. 14% người tốt nghiệp Đại học không tìm được việc làm sau khi ra trường vẫn là một lo âu hàng đầu cho nhiều người.

Nhưng con số này đang có khuynh hướng lên cao hơn, vì nhiều lý do.

Các Đại học cũng đang suy nghĩ để đào tạo những sinh viên thích hợp hơn so với thị trường nghề nghiệp, Vì toàn cầu hóa, vì khủng hoảng kinh tế, …

Nhưng đó chưa phải là mục tiêu của Đại học.

Nguyễn Huỳnh Mai

Các Đại học ở Bỉ có theo dõi vấn đề tìm việc làm của cựu sinh viên:

https://huynhmai.org/2013/12/30/dai-hoc-va-sinh-vien-da-ra-truong/

Advertisements

Đã đóng bình luận.