Bỏ qua nội dung

Ngôn ngữ của quyền lực

Tháng Năm 27, 2015

Les langages du pouvoir

 

Ảnh của bài: Người phát ngôn Chính phủ trả lời một số vấn đề “nóng”

đăng ở đây : http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2015/5/384858/

.

Nhìn ảnh này, kẻ xấu miệng sẽ bảo: rõ ràng người phát ngôn của chính phủ, ở đây là Bộ trưởng Nguyễn văn Nên,  đang “chỉ tay năm ngón”.

Bài báo ghi lại các câu trả lời của ông, năm câu trả lời (không đếm chữ của các câu hỏi), chứa nhiều chữ như chỉ đạo (5 lần), xử lý  (cũng 5 lần ), qui định (3 lần), xác minh (2 lần). Có khi chỉ đạoxử lý lại được dùng kèm với nhau như để khẳng định thêm sự tập trung quyền lực.

Các báo đã rõ chưa ạ?

Nguyễn Huỳnh Mai

 

Xin gợi ý với ngài Bộ trưởng rằng chỉ cần ngửa bàn tay và cho nó bớt thẳng một tí là sẽ …khiêm tốn hơn. Bộ trưởng … có quyền đi hòi tội ông hay bà cố vấn hình ảnh – conseiller d’images –  của ngài. Và cả ông/bà cố vấn phát ngôn nữa.

Còn về nội dung mà nói thì “chỉ đạo” có nghĩa là ra lệnh, điều khiển nhưng không dấn thân làm việc hay giải quyết vấn đề.

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.