Bỏ qua nội dung

Hộp mứt của Viện Toán học …

Tháng Sáu 4, 2015
Đây là một hộp quà mà chúng tôi và nhận được: mứt gừng và ô mai

Đây là một hộp quà mà chúng tôi vừa nhận được: mứt gừng và ô mai

 

Một món quà nhỏ nhưng đầy ân tình. Cảm ơn  Viện Toán học vậy.

Nguyễn Huỳnh Mai – hình và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.