Bỏ qua nội dung

Chú sóc ở bữa ăn sáng

Tháng Tám 1, 2015
Trên cây hạt dẽ - noisettier - chú sóc đi tìm thức ăn. Tháng bảy, hạt dẽ non còn mềm...

Trên cây hạt dẻ – noisettier – chú sóc đi tìm thức ăn. Tháng tám, hạt dẻ non còn mềm…

Tìm được hạt dẽ, chú bóc lá trước khi ăn

Tìm được hạt dẻ, chú bóc lá và vỏ trước khi ăn. Đuôi chú thẳng cao, biểu hiệu sự hài lòng

Nắng xuyên qua khe lá không làm chú bận tâm. Chú đi tìm một hạt dẽ khác ...

Nắng xuyên qua khe lá không làm chú bận tâm. Chú đi tìm một hạt dẻ khác …

Khi mới về nhà này, chúng tôi có trồng hơn mươi cây hạt dẻ, định mỗi năm sẽ thu hoạch đủ để ăn trong mùa đông. Thế nhưng, những chú sóc cần hạt dẻ hơn chúng tôi. Từ tháng tám đến tháng mười, thỉnh thoảng chúng tôi được nhìn thấy các chú sóc thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác, đi ăn buổi sáng hay đi hái hạt dẻ trước khi đông về để tích trử cho những ngày hàn.

Thay vì có hạt dẻ để ăn trong mùa đông, chúng tôi có thêm những người bạn mới, dù chúng tôi chỉ được phép nhìn từ xa: các chú sóc hay sợ, cứ nghe động tịch là nhanh như chớp, các chú vụt chạy đi trốn…

.

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.