Skip to content

Bất cập trong xét tuyển Đại học?

Tháng Tám 21, 2015

Anomalies  dans les modalités d’inscription à l’Université,  cette année,  au Vietnam.?

.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về bất cập trong xét tuyển ĐH

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/257867/bo-truong-nhan-trach-nhiem-ve-bat-cap-trong-xet-tuyen-dh.html

.

Xin không có lời bàn.

Trong Y khoa và Giáo dục, theo nguyên tắc, không thể dùng “thí nghiệm thử rồi sai đến đâu sửa đến đó” . Tại sao? Tại vì những “vật thí nghiệm” là những con người – người bệnh và người đi học –

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.