Skip to content

Vấn đề “xuất khẩu” Tiến sĩ

Tháng Chín 17, 2015

Một bài cũ, đã đăng trên VHNA cách đây một năm

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-ti%E1%BA%BFn-s%C4%A9

nhưng vẫn còn tính thời sự.

Dân Trí cho lên trang hôm nay:

http://dantri.com.vn/dien-dan/tien-si-hay-can-nhac-khi-di-xuat-khau-tien-si-20150914152442995.htm

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.