Skip to content

Gia tài kiến trúc ?

Tháng Chín 24, 2015

Xin giới thiệu một bài viết về biệt thự Pháp ở số107 Trần Hưng Đạo vừa bị đổ

https://hoingovanchuong.wordpress.com/2015/09/23/ve-ngoi-nha-107-tran-hung-dao-mot-cong-trinh-van-hoa-thoi-phap-thuoc-bi-sap-do/

Ảnh của bài ghi trên

Ảnh của bài ghi trên

Bài này cho vài điểm hay : vẻ đẹp của biệt thự trên bưu ảnh, những sự việc liên quan đến Nguyễn văn Vĩnh, và cả vài chi tiết về Hội Tam Điểm.

Giá trị lịch sử của ngôi nhà này không cần phải bàn nữa.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, một biệt thự tương tự sẽ được xếp vào loại gia tài văn hóa và lịch sử. Để hậu thế nhớ quá khứ của mình. Còn nếu thực dụng hơn, ta cũng có thể …khai thác một di tích như thế cho du lịch. Có thể ta đang phí phạm không chừng – chỉ xin nêu một thí dụ thôi: Budapest, từ vài thập kỷ, giới thiệu với du khách những ngôi nhà Art Nouveau và thiên hạ từ nhiều châu lục đã đến đây để viếng những ngôi nhà chưa đầy trăm năm tuổi nhưng được bảo vệ và trùng tu rất tốt.

Gìn giữ gia tài của quá khứ là bổn phận của hiện tại. Vì ta từ quá khứ đi ra. “Trùng tu. lại trùng tu và trùng tu nữa” phải  là phương châm của mọi người.

Hi vọng là bên nhà cũng sẽ cố gắng bảo vệ vết tích của thời đã qua . Không có ai từ… lỗ nẻ chui ra.

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

Đã đóng bình luận.