Bỏ qua nội dung

Pour ma petite fille – Viết cho cháu tôi

Tháng Mười 5, 2015

Hơn một năm ở trên đời,

Con vui, con lớn, làm người trần gian

.

Với con, cá lội cả đàn,

Trong hồ nước biếc, trong sân vườn nhà

Với con, cành trúc la đà

Đong đưa trước gió như là liễu bay,

.

Với con có mẹ cầm tay

Đưa con từng bước tới ngày lớn khôn

Với con, cha hướng dẫn đường,

Cho con hạnh phúc yêu thương ngọt ngào.

.

                       Depuis plus d’un an sur terre,

                       j’apprends mon métier d’être humain

                       je grandis,

 

                       Avec moi, il y a les poissons dans l’étang,

                       les bambous dans le jardin de la maison

 

                       Avec moi, les mains de Maman

                       me tiennent, sûrement et fermement

                       me guidant vers l’avenir

                       Avec moi, mon Papa qui ouvre le chemin

                       me donnant plein de douceur et d’amour …

.

Bà nội

 

Trúc và cá trong ao vì bé rất thích ra vườn ngắm cá hay nghe lá trúc vi vu xào xạt trong gió. Khi bà tới, bé kéo bà ra vườn chia sẻ với bà những trải nghiệm đó. Đồng thời bé cũng lặp lại với bà là không được tới gần bờ hồ cá hay không được tước lá tre… tức là những gì bé đã được mẹ dạy.

Đã đóng bình luận.