Bỏ qua nội dung

Cái bục giảng

Tháng Mười 20, 2015

L’estrade et l’enseignement centré sur le maître

.

Hiếm hoi lắm mới gặp một bài báo …hợp với ý tôi

.

http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/cai-buc-giang-va-cau-chuyen-doi-moi-giao-duc-244869.html

Bốn năm đã trôi qua từ ngày bài này lên trang, hiện (2019) đường dẫn Một thế giới hết hiệu lực. 

.

trong đó tác giả bàn về cái bục giảng, một vật thể ngăn chia ranh giới giữa người đi dạy và người đi học, giữa giáo viên và học trò – một bên đứng trên cao, làm người thống trị, còn một bên ngồi dước thấp, đóng vai kẻ bị trị. “Thống trị” và “bị trị”  là ngôn từ xã hội học – dịch từ hai chữ tiếng Pháp dominant và dominé.

.

Cái bục giảng là chứng tích của thời dạy đặt trọng tâm trên thầy. Thầy là người lớn tuổi hơn, có hiểu biết, là người truyền kiến thức, là người kiểm soát chế tài, … học trò được xem như là người ngu dốt, cần được khai tâm, bị sự kiểm soát của thầy.

.

Thầy đứng, hay ngồi, trên cao cốt là để nhìn thấy hết nhất động nhất cử của tất cả lớp, để dễ kiểm soát, để chế tài.

.

Vị trí trong không gian thể hiện vị trí xã hội.

.

Bao nhiêu cải tổ giáo dục rồi mà cái bục giảng vẫn còn đó và liên hệ thầy-trò vẫn là liên hệ quyền lực.

.

Cảm ơn bà Nguyễn thị Kiều Oanh  (Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường quốc tế Canada), tác giả của bài báo nói trên.

Nào chúng ta cùng tham gia vào một lớp học đảo ngược đi!

Nguyễn Huỳnh Mai

  • Về lớp học đảo ngược xin xem thêm:

https://huynhmai.org/2015/08/17/vai-buoc-lang-thang-trong-giao-duc/

  • Trong các lớp học ở trời Âu, cái bục giảng đã biến mất từ lâu. Các giảng đường thì được xây như một arène La Mã thời xưa, tức là giáo sư thì ở dưới thấp còn ghế cho sinh viên thì ở các bậc thang từ từ lên cao cho tới cuối phòng. Bài này thoáng cho thấy hai ảnh của một giảng đường ở ULG- Đại học Liège

https://huynhmai.org/2015/04/20/une-lecon-a-lulg/

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: