Bỏ qua nội dung

Hợp tác Đại học Bỉ-Việt Nam

Tháng Mười 30, 2015

A propos de la Conférence qui avait lieu Vendredi dernier au Palais des Académies, Bruxelles.

Nối nhịp cầu từ Đông sang Tây là tựa đề của buổi hội thảo

Nối nhịp cầu từ Đông sang Tây là tựa đề của buổi hội thảo, với cầu Long Biên như biểu tượng

Hợp tác Đại học cho phát triển với Việt Nam là một chương trình hiện hữu từ bốn thập kỷ

Hợp tác Đại học cho phát triển với Việt Nam gồm nhiều chương trình, hiện hữu từ bốn thập kỷ: trao đổi, kỹ thuật, đào tạo chuyên viên, học bổng Đại học và sau Đại học, …

Vài con số sơ lược của các chương trình hợp tác Đại học Bỉ-Việt

Vài nét sơ lược về chuyến sang Bỉ kỳ này của các Viện Trưởng các trường Đại học ở Việt Nam

Minh họa của một chương trình hợp tác về nông nghiệp: chuyên viên Bỉ giúp chống hư thối cho trái cây sau vụ mùa

Minh họa của một chương trình hợp tác về nông nghiệp: chuyên viên Bỉ giúp chống hư thối cho trái cây sau vụ mùa

Chương trình bác sĩ gia đình mà tôi đã có dịp nói đến. Trong ảnh là gs Giet và tân ts Liêm

Chương trình bác sĩ gia đình mà tôi đã có dịp nói đến. Trong ảnh là gs Didier Giet (ULg), chủ nhiệm chương trình PIC 2008-2012,  và tân ts Liêm – được đào tạo một phần ở Bỉ

Chương trình hợp tác y khoa về các bệnh đường hô hấp

Chương trình hợp tác y khoa về các bệnh đường hô hấp, Chương trình này đã hoàn thành ít nhất là một nghiên cứu dịch tể về các bệnh đường hô hấp – ô nhiễm của bếp nấu là một trong những ô nhiễm có hại …

Tỉ lệ bệnh đường hô hấp mã tính đưa đến tỉ vong ở TPHCM cao gấp năm lần so với thế giới. Một trong những nguyên nhân là thuốc lá ...

Tỉ lệ bệnh đường hô hấp mãn tính đưa đến tử vong ở Việt Nam cao gấp năm – bảy  lần so với thế giới. Một trong những nguyên nhân là thuốc lá …

.

Trong khung cảnh nghiêm trang của Viện Hàn Lâm các khoa học của Bỉ, Hội thảo đã qui tụ hơn 100 người, vừa Bỉ vừa Việt Nam, những thành viên đang tham dự một cách tích cực vào một hay nhiều chương trình hợp tác giúp phát triển ở Việt Nam.

Ngân quĩ cho các hợp tác này, hàng năm, vượt hơn hàng trăm triệu Euros. Có chăng là nguồn ngân quĩ này cũng bắt đầu bị giới hạn. Bỉ đang bị khủng hoảng kinh tế như một số lớn các quốc gia trên thế giới.

Tại Hội thảo tôi đã gặp nhiều giáo sư và nhà khoa học Bỉ nhiệt tình trong vấn đề phát triển ở Việt Nam – một nhiệt tình vô vị lợi. Họ đã mang lại một số kết quả tích cực cho khoa học Việt Nam.

Tôi cũng đã gặp một số sinh viên Việt Nam, trẻ nhưng đã rất thiện nghệ. Các em dấn thân vào các ngành đi từ nông nghiệp, thú y, môi trường – những ngành tối cần cho xứ sở –  tới y và cả xã hội học. Đại đa số các em là sinh viên tiến sĩ. Các em giỏi tiếng Anh, hội nhập tốt tại Bỉ. Tương lai của nước nhà đây rồi !

Thế nhưng vẫn có một điểm làm các em ngập ngừng: về hay ở lại lúc học xong? Khi chính một  em nói rằng “học phí mẫu giáo ở bên nhà đắc hơn học phí Đại học ở Bỉ, đó là chưa nói tới chất lượng của giáo dục”.  Thế có nghĩa là nếu có gia đình và có con, các em sẽ tìm cách ở lại…

.

Nguyễn Huỳnh Mai  (các ảnh được chụp lại từ màn hình các thuyết trình hay từ các tài liệu của Hội thảo).

Đã đóng bình luận.