Skip to content

Di dân?

Tháng Mười Hai 15, 2015

L’émigration? Pourquoi ? Quelques images collectées au Musée de Waterloo

Tại sao di dân? Bảo tàng Waterloo Canada cho vài giải thích

P1170085

Một va li gói ghém vài thức cần dùng, vài kỷ niệm…

P1170081

Tôi đến đây để được tự do

P1170082

Tôi đến đây cho một cuộc sống khá hơn

P1170083

Tôi đến đây để đi học – Đại học Waterloo nằm trong top 200 Đại học tốt nhất thế giới.

P1170084

để tránh những hoang tàng của chiến tranh.

Hay để gặp người yêu, để nuôi nấng con cái, …Bao nhiêu đó cũng là ước vọng của mỗi một trong chúng ta. Tự do, học hành, sống tốt, bình yên, …Kiếp người trần ai. Hiện du học sinh thì tìm cách ở lại nước ngoài. Người trong nước thì chuộng lấy chồng ngoại quốc hay đi lao động ỡ đâu đó. Dù  tha hương lắm khi đồng nghĩa với trằn trọc, khổ đau, …

P1170101

Rốt cuộc, đất lành chim đậu. Waterloo là nơi của nhiều người di cư. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 10, tính theo số người nói, tại Waterloo.

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích –

 

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.