Bỏ qua nội dung

Mang quà về cúng tổ tiên

Tháng Hai 13, 2016
giỏ bánh trái cho bàn thờ tổ tiôn, ngày Tết

Đây là hai giỏ bánh trái các con tôi mang về cho bàn thờ tổ tiên, ngày Tết

 

Hôm nay là mồng Năm, chung tôi dọn bàn thờ và các cháu tôi hí ha hí hửng chia nhau phần tổ tiên để lại cho chúng

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.