Bỏ qua nội dung

Văn hóa Việt Nam xuống cấp trầm trọng – nguyên nhân và giải pháp

Tháng Hai 21, 2016

La grave décadence – causes  et solutions

.

Thấy tựa bài này, có lẻ đại đa số người tha thiết tha với tình hình đất nước sẽ vội vàng đọc

http://www.voatiengviet.com/content/van-hoa-vietnam-xuong-cap-tram-trong-nguyen-nhan-va-giai-phap/3200224.html

Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là nhận định theo kinh nghiệm của một người có học chứ không là những kết quả của một nghiên cứu thực địa.

Ngày xưa, khi chưa có … xã hội học thì cần ý kiến của người hiền, của bô lão.

Ngày nay, để có thể khẳng định thì phải có evidence based, thì phải có bằng chứng. Xã hội học ở đó để khảo cứu.

Ta đã nghiên cứu về hiện trạng giáo dục ở Việt Nam chưa?

Hiện tượng bạo lực? Thống kê các loại ? Của đủ khía cạnh của xã hội?

Đi đêm thì cần đèn. Muốn biết hoàn cảnh xã hội thì cần nghiên cứu. Ta đang ở thế kỷ thứ XXI

Nếu không thì coi chừng chủ quan, cục diện, thiếu sót. Mà sai một ly thì đi một dậm.

Nhưng ông Ts Nhã có lý ở một điểm: xã hội Việt Nam hiện có nhiều … lao xao.

Cách đây gần một thế kỷ, với một hoàn cảnh lao xao … tương tự ở bên trời Mỹ, trường phái Chicago ra đời.

Hi vọng một trường phái Sài gòn, trường phái Hà nội, … sớm ra đời ở bên ta.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Trường phái Chicago đã được bàn ở đây:

https://huynhmai.org/2013/07/09/truong-phai-chicago/

Bài này bàn về suy thoái văn hóa, có suy nghĩ có lập luận  – nhưng nói “suy thoái đạo đức” có lẻ đúng hơn là suy thoái văn hóa

http://www.viet-studies.info/PHGiang_SuyThoaiVanHoa.htm

Đã đóng bình luận.