Bỏ qua nội dung

Đọc sách với trẻ giúp chúng phát triển não bộ

Tháng Hai 22, 2016

Một phiên bản của bài này đã đăng ở đây

http://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/doc-sach-voi-tre-giup-chung-phat-trien-naobo-20161120200009967.htm

Lire des livres avec les bébés les aide à développer leur cerveau

.

Vùng vỏ não, phần trán bên trái rực sáng, qua hình ảnh ghi nhận được bởi máy quét công hưởng từ sinh hoạt IRM f, khi cha mẹ trẻ đọc sách với con. Đó là kết quả của một nghiên cứu vừa được đăng trên Pediatrics mấy tháng trước.

Đọc sách với trẻ cho chúng những stimulis – kích thích – vừa thị giác vừa thính giác. Nghe đọc sách trẻ kết hợp câu chuyện, tình tiết và ngôn từ, với hình ảnh và mở đường cho phát triền ngữ vựng – ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết – Nghe đọc sách giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và giúp não phát triển

Thí dụ mà tác giả của nghiên cứu, ông John Hutton, dẫn chứng là chuyện con nhái nhảy qua đống gỗ.

Trẻ sẽ dùng trí nhớ của mình – con nhái tôi đã thấy rồi, đống gỗ cũng vậy. Một con nhái nhảy qua động gỗ là một hình ảnh mới, tôi biết thêm liên hệ giữa hai “vật” mà tôi đã biết

truyện trong sách trẻ “đọc” với cha/mẹ cho cháu cơ hội để kết hợp hai trí nhớ đã có sẳn và hình thành thêm một dữ kiện mới, làm giàu thêm “hiểu biết” của trẻ và giúp não bộ trẻ phát triển.

John Hutton et al., «Home reading environment and brain activation in preschool children listening to stories», Pediatrics, August,10, 2015.

Đọc sách cho trẻ, sớm chừng nào tốt chừng ấy, kể từ lúc trẻ chào đời

. để “dạy” chúng đối thoại, chúng nghe trước rồi ngày nảo đó chúng sẽ trả lời

. để chúng tập tành quen với giọng nói, với ngôn từ

. để chúng tập nghe, tập nhớ, “học” ngữ vựng, ngay cả lúc chúng chưa biết nói

. để giới thiệu cho chúng biết thế giới xung quanh chúng, kể cả thế giới của tưởng tượng

. cho chúng xem tranh minh hoạ của sãch là giúp phát triển phần não chuyên về thị giác

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.