Bỏ qua nội dung

Phân loại rác: chôn rác thực vật

Tháng Tư 5, 2016
Những bao rác thực vật và cái xẻng để đào đất ...

Những bao rác thực vật và cái xẻng để đào đất …

 

Bao bì được loại bỏ và đây là phần rác trước khi vùi lấp

Cận cảnh các loại rác có thể phân hũy được, trước khi vùi lấp

 

Sau khi lấp và nén  đàng hoàng, vài tháng sau rác thực vật sẽ thành đẫt mùn màu mỡ để bón cho cây cảnh trong vườn

Sau khi được lấp và nén đàng hoàng, trong vài tháng số rác thực vật chôn ở đây sẽ thành đất mùn màu mỡ để bón cho cây cảnh trong vườn

 

 

Hai cháu tôi cùng đi ra rừng chôn rác với bà nội. Để các cháu học cách bảo vệ môi trường ...

Hai cháu tôi cùng đi ra rừng chôn rác với bà nội. Cũng là dịp để các cháu học cách bảo vệ môi trường …

 

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.