Skip to content

TIC thay sách giáo khoa?

Tháng Tư 16, 2016

TIC = Technologie de l’Information et de Communication  – Công nghệ Thông tin và Truyền thông

"Cây" máy vi tính - thay vì trồng cây xanh ...

“Cây” máy vi tính – thay vì trồng cây xanh …(ảnh: M. Poirrier – một tác phẫm điêu khắc chụp ở sân bay Schiphol – Hà Lan)

 

Theo một khảo sát năm 2013, tại miền Nam nước Bỉ (1)

99% giáo viên sở hữu một hay nhiều máy tính

95% dùng các phương tiện thông tin TIC để soạn giáo trình

93% dùng internet mỗi ngày

77% nghĩ rằng các phương tiện thông tin TIC giúp làm giàu hơn các phương pháp sư phạm

Vài thực trạng hiện thời

. Càng ngày, trong các trường học, thầy và trò dùng bài và hình ảnh trên máy tính thay sách giáo khoa

. Bài tập cũng được gửi cho trò, trò làm bài xong, gửi lại cho thầy đánh giá, cũng trên mạng và trò có kết quả tức thì.

. Thầy và trò tìm kiếm tài liệu chuẩn bị bài vở giáo trình với mạng internet

. Trò còn có thể làm việc nhóm trên mạng hay tổ chức thành forum để làm bài

. Trò, khi gặp khó khăn, có thể tìm sự giúp đở qua các sites chuyên môn cho các trò cần hổ trợ.

Hiện thời ai cũng thấy là cách dạy và học “truyền thống” lúc cuối thế kỷ thứ xx từ từ được thay thế bằng những phương thức mới trong đó có việc các phương tiện thông tin mới sẽ thay sách giáo khoa.

(Còn tiếp về những thuận lợi và không thuận lợi của việc dùng những TIC thay sách giáo khoa)

Nguyễn Huỳnh Mai

Advertisements

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.