Bỏ qua nội dung

Museo d’Arte per bambini – Bảo tàng mỹ thuật cho trẻ em

Tháng Tư 24, 2016
Bảo tàng cho trẻ như một ốc đảo , như một igloo tròn trong Bảo tàng lớn, ...

Phần bảo tàng cho trẻ em có kiến trúc như một ốc đảo , như một igloo tròn trong Bảo tàng lớn, các em bước vào thế giới riêng của mình…

Bắt đầu là nhứng hình ảnh quen thuộc cho các em

Thế giới riêng nhưng đã là  mỹ thuật chủ yếu  dành cho các em

Thân thuộc nhưng mỹ thuật như  tranh con mèo

Bắt đầu là vài hình ảnh quen thuộc như  tranh con mèo, con cá

hay tranh con chó yêu của các em

hay tranh chó yêu của các em

qua các truyến cổ tích

hoặc là  tranh minh họa các truyện cổ tích quen thuộc của các em

để từ từ mở rộng chân trời

để từ từ mở rộng chân trời

đi vào nhân văn Trung quốc

đi vào chuyện thần thoại Trung quốc với hình ảnh con rồng

vào nhân văn châu Á

vào nhân văn châu Á

Xa nhưng gần - các nhân vật cũng trẻ như các em

Xa nhưng gần – các nhân vật cũng …trẻ như các em

Các em khám phá văn hóa Ấn độ qua vài hình ảnh thần thoại

Các em khám phá văn hóa Ấn độ qua vài hình ảnh thần thoại

Nhưng hội họa và mỹ thuật cổ điển không xa, các em từ từ tiếp cận các tuyết tác của lịch sử không thua gì người lớn

Nhưng hội họa và các tác phẫm cổ điển không xa, các em từ từ tiếp cận các tuyệt tác của lịch sử mỹ thuật y như người lớn – đấu nối ở đây là chủ đề … trẻ con

Đi thăm Bảo tàng, các em cúng được mời nhập cuộc trong việc sáng tạo

Đi thăm Bảo tàng, các em cũng được mời nhập cuộc trong việc sáng tạo

Rồi để lại tác phẩm của mình như tác phẩm của Alice ở đây

Rồi để lại tác phẩm của mình như tác phẩm của Alice ở đây

 

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.